TS11285
Zawias dolny
19,50 €
TS11285
Zawias dolny

Szczegółowy opis

Wspornik zawiasu dolnego wraz z zawiasem dolnym tworzą dolny zawias okna. Wspornik zawiasu dolnego jest głównym punktem, na którym opiera się cały ciężar skrzydła.

Zestawienie wszystkich numerów

Numer TS TS11285

Wpisz co najmniej 4 znaki do wyszukiwania.