0 Zapytanie 0 cart

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i za zainteresowanie Roto Frank i naszymi usługami. W celu zapewnienia Państwu komfortu i bezpieczeństwa podczas wizyty na naszej stronie bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych i ich poufnego traktowania.

Dlatego też przedstawiając obowiązującą w Roto Frank politykę prywatności chcielibyśmy Państwa poinformować, kiedy i jakie dane zapisujemy oraz w jakim celu je przetwarzamy – oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ds. ochrony danych w Roto Frank, którego dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Ciągły rozwój technologiczny, zmiany w świadczonych przez Roto Frank usługach lub zmiany w prawie i inne przyczyny mogą wymagać dostosowania obowiązujących w Roto Frank zasad ochrony danych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie i zachęcamy do regularnego zapoznawania się z zasadami ochrony danych obowiązującymi na stronach Roto Frank.

Informacje podstawowe

O ile nie zaznaczono inaczej w kolejnych sekcjach, z zasady podczas korzystania z naszych stron internetowych nie dochodzi do gromadzenia, przetwarzania ani wykorzystywania żadnych danych osobowych.

Podczas wizyty użytkowników na stronach internetowych Roto Frank nasze serwery internetowe automatycznie gromadzą informacje o charakterze ogólnym, obejmujące: rodzaj przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP używanego komputera, stronę internetową, z której użytkownik wchodzi na strony Roto Frank, strony, które użytkownik odwiedza w witrynie Roto Frank oraz datę i czas trwania wizyty.

Dane te nie mogą służyć Roto Frank do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Informacje te wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych oraz służą wyłącznie poprawie atrakcyjności, treści i funkcjonalności naszych stron internetowych.

Definicja danych osobowych

Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO) definiuje dane osobowe w następujący sposób:

informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podstawa prawna gromadzenia danych osobowych

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Roto Frank podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 it. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej między Państwem a Roto Frank podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne w ramach działań przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Roto Frank, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Roto Frank lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego wobec nich, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Usuwanie danych i czas przechowywania:

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub dostęp do tych danych zostaje zablokowany w momencie, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane również w przypadkach przewidzianych w prawie europejskim lub krajowym w formie rozporządzeń, ustaw lub innych przepisów, którym podlega dany administrator. Blokada dostępu do danych lub ich usunięcie następują również w przypadku upłynięcia okresu przechowywania wskazanego w normach prawnych, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzi się wyłącznie w przypadku ich dobrowolnego przekazania przez użytkownika, na przykład w celu realizacji zamówienia, w ramach wypełnienia ankiety, udziału w konkursie lub w ramach zapisu na usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb. Podając dane, zostaną Państwo poinformowani o zamierzonym celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, poproszeni o zgodę na ich przechowywanie.

Dane osobowe gromadzone w ramach stron internetowych Roto Frank wykorzystuje się oraz, w razie potrzeby, przekazuje do właściwej spółki Grupy bez zgody użytkownika wyłącznie w celu realizacji zamówień lub przetwarzania zapytań. Wykorzystanie danych użytkowników w ramach centralnej bazy danych istniejących i potencjalnych klientów zarządzanej pod nadzorem Roto Frank AG oraz gromadzenie tych danych w koncernie Roto Frank odbywa się wyłącznie za zgodą użytkowników. Wykorzystanie tych danych ogranicza się do celów reklamowych oraz badania rynku i opinii, i ma miejsce wyłącznie w ramach międzynarodowych spółek koncernu Roto Frank. Daną zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Przed przekazaniem i przetwarzaniem dane użytkowników są szyfrowane w celu ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail przesłane bez szyfrowania przekazywane są bez zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane użytkowników nie będą sprzedawane, wypożyczane ani udostępniane osobom trzecim w sposób inny niż opisany w niniejszym oświadczeniu. Dane osobowe będą przekazywane instytucjom i organom państwowym wyłącznie w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Pracownicy Roto Frank oraz współpracujący z nami agencje i dealerzy zobowiązani są do zachowania ścisłej poufności.
 

Kontakt i formularz kontaktowy do serwisu części zamiennych

Kontakt z Roto Frank mogą Państwo uzyskać przy pomocy poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Przekazane w ten sposób dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam udostępnione podczas kontaktu.

W formularzu kontaktowym znajdują się pola, których wypełnienie nie jest niezbędne do ponownego kontaktu z naszej strony. Z tego względu zostały one oznaczone jako pola nieobowiązkowe. Dane te służą nam do konkretyzacji Państwa zapytania oraz do usprawnienia procesu przetwarzania Państwa zapytania. Przekazanie tych danych jest dobrowolne i odbywa się za Państwa zgodą. Podając dane dotyczące kanałów komunikacji (np. adres e-mail, numer telefonu) użytkownik wyraża również zgodę na kontaktowanie się z nim za pośrednictwem podanych kanałów komunikacji w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Roto Frank, którego dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej.

Pliki cookie

W niektórych miejscach na stronach Roto Frank stosuje się tzw. pliki cookie. Cookie to mały plik tekstowy, który zapisuje się ze strony internetowej na dysku twardym użytkownika. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Cookie na stronach internetowych Roto nie powodują zapisu danych osobowych. Informacje zawarte w plikach cookie wykorzystujemy w celu ułatwienia korzystania ze stron Roto i ich dostosowania do potrzeb użytkownika.

Na stronie stosowane są zarówno pliki cookie sesyjne, jak i trwałe. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu zamknięcia okna przeglądarki i ich automatycznego usunięcia. Trwałe pliki cookie są wykorzystywane do wielokrotnych wizyt na stronie i przechowywane w przeglądarce użytkownika przez określony czas (zwykle 1 rok lub dłużej). Te pliki cookie nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ten typ plików cookie służy do ponownego zastosowania preferencji użytkownika po powrocie na stronę.

Strony internetowe Roto Frank można oczywiście przeglądać bez plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookie były zapisywane na Państwa komputerze, mogą Państwo wyłączyć tę opcję w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat działania tej funkcji można znaleźć w instrukcjach producenta przeglądarki. Pragniemy jednak zaznaczyć, że bez plików cookie nektóre funkcje stron Roto Frank mogą być niedostępne.

Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszej strony było dla Państwa jak najbardziej przyjazne dlatego wykorzystujemy różne pliki cookies. Niektóre pliki cookies są niezbędne ze względów technicznych, aby możliwe było przeglądanie strony internetowej. Inne są wykorzystywane do jej ulepszenia. Uwzględniamy przy tym preferencje użytkowników i przetwarzamy dane w celach marketingowych, analitycznych i personalizacyjnych tylko wtedy, gdy wyrazicie Państwo na to zgodę, klikając przycisk "Zezwól na wszystkie ciasteczka". Zgodę można w każdej chwili anulować co spowoduje zaprzestanie zbierania danych w przyszłości. Więcej informacji na temat plików cookie i opcji dostosowywania można znaleźć korzystając z przycisku "Pokaż szczegóły".

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

Portal producentów i dealerów / Portal dostawców

Strona Roto Frank oferuje producentom, dealerom i dostawcom możliwość rejestracji i założenia konta. W celu rejestracji Roto Frank zbiera i przechowuje następujące dane (których podanie jest opcjonalne):

• Płeć (Pan/Pani)

• Imię

• Nazwisko

• E-mail (nazwa użytkownika)

• Hasło

Po rejestracji użytkownik otrzymuje unikalne dane dostępowe wraz z hasłem i ma możliwość wglądu do swoich danych oraz zarządzania nimi. Rejestracja jest dobrowolna, ale może być warunkiem korzystania z naszych usług.

Newsletter dla klientów/Newsletter dla producentów i dealerów

Oferujemy możliwość zapisu na newsletter dla klientów lub newsletter dla producentów i dealerów. Zapis na newslettery Roto Frank odbywa się w ramach tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Po potwierdzeniu przez Państwa chęci otrzymywania newslettera będziemy przechowywać Państwa adres e-mail do momentu Państwa rezygnacji z otrzymywania newslettera. W tym przypadku przechowywanie danych służy wyłącznie do celu przesłania newslettera. Ponadto, aby zapobiec nadużyciu Państwa danych osobowych przechowujemy adresy IP oraz czasy rejestracji i potwierdzenia.

Do przesyłania newlettera wymagamy wyłącznie adresu e-mail. Podanie pozostałych, odrębnie zaznaczonych informacji jest dobrowolne i służy wyłącznie do personalizacji newslettera. Te dane również zostaną całkowicie usunięte po Państwa rezygnacji z newslettera.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu mogą Państwo kliknąć link podany w każdym przesyłanym przez nas newsletterze lub zwrócić się do administratora, pisząc na podany poniżej adres e-mail. Wprowadzone przez Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Rekrutacja pracowników

Osoby zainteresowane pracą w Roto Frank mogą wziąć udział w rekrutacji na wybrane stanowisko przez portal rekrutacyjny. Zgłoszenia kandydatów wypełnione online przekazywane są bezpośrednio do działu kadr za pośrednictwem szyfrowanego połączenia i mają charakter poufny. Dane osobowe kandydatów wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania zgłoszenia na stanowisko i nie będą przekazywane stronom trzecim spoza Grupy Roto Frank.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych w ramach rekrutacji znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych w portalu rekrutacyjnym Roto Frank. Jeśli stanowisko, na które Państwo aplikowali zostało już obsadzone lub jeśli uznamy, że Państwa kandydatura lepiej pasuje na inne stanowisko, chętnie prześlemy Państwa aplikację do osób zainteresowanych w ramach przedsiębiorstwa. Prosimy o informację, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na takie działanie. Państwa dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu procesu rekrutacji lub po upływie maksymalnie 6 miesięcy, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na dłuższe przechowywanie Państwa danych.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że rekrutacja na stanowiska w Roto Frank odbywa się wyłącznie w ramach portalu rekrutacyjnego. Zwracamy uwagę, że w przypadku zgłoszeń przesyłanych  przy pomocy poczty e-mail, załączniki do wiadomości e-mail nie są szyfrowane.

Przekazywanie danych pozostałym spółkom z Grupy Roto

Co do zasady Roto Frank nie przekazuje Państwa danych osobom trzecim spoza Grupy Roto Frank, chyba że zobowiązuje nas do tego prawo lub przekazanie danych jest konieczne do realizacji umowy, lub wyrazili Państwo wcześniej wyraźną zgodę na przekazanie swoich danych. Zewnętrzni usługodawcy i firmy partnerskie otrzymują Państwa dane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do odpowiedzi na Państwa zapytanie. W takich przypadkach zakres przekazanych danych ograniczamy do niezbędnego minimum. Zapewniamy, że usługodawcy Roto Frank, którzy mają styczność z Państwa danymi osobowymi spełniają wymogi prawa ochrony danych osobowych w identycznym stopniu. Prosimy również o zastosowanie się do wskazówek usługodawców dot. ochrony danych. Za treść usług zewnętrznych odpowiedzialny jest właściwy usługodawca, przy czym Roto Frank w granicach swoich możliwości sprawdza również świadczone przez usługodawców usługi pod kątem zgodności z wymogami prawnymi.

Przekazywanie danych zewnętrznym usługodawcom (podmiotom opracowującym zamówienie) 

Państwa dane zostaną przekazane partnerom serwisowym, jeśli pracują w naszym imieniu i wspierają Roto w świadczeniu usług.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez powiązanych z nami umowami usługodawców w ramach realizacji zamówienia zgodnie z. Art. 28 RODO. W zakresie, w jakim zewnętrzni usługodawcy wchodzą w kontakt z Państwa danymi osobowymi, podjęliśmy środki prawne, techniczne i organizacyjne, a także regularne kontrole, aby zapewnić, że również oni przestrzegają obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Na tej stronie można dokonać płatności za pomocą usługi płatniczej EVO Payments International GmbH, Elsa-Brändström-Straße 10–12, 50668 Kolonia, Niemcy (EVO). Za pośrednictwem EVO obsługiwane są następujące metody płatności: PayPal, Mastercard, VISA. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane bankowe lub numer karty kredytowej, są również przekazywane do EVO. Przetwarzanie to jest niezbędne do sprawdzenia i realizacji zlecenia płatniczego, zainicjowanego w celu wykonania umowy, którą Państwo zawarliście z nami. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych EVO pod adresem: www.evopayments.eu/datenschutz/
W celu wysłania zamówionych artykułów przekażemy Państwa adres pocztowy do firmy kurierskiej.

Narzędzia optymalizacji stron internetowych

W kontekście gromadzenia danych osobowych za pomocą narzędzi optymalizacji stron internetowych powołujemy się na prawnie uzasadniony interes Roto Frank zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z motywem 47. Zgodnie z tymi przepisami reklama bezpośrednia z zasady stanowi uzasadniony interes prawny. Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec interesu prawnego Roto Frank związanego z reklamą, ponieważ w ramach niniejszej polityki prywatności wyczerpująco informujemy Państwa o gromadzeniu danych i umożliwiamy rezygnację z newslettera w każdej chwili (poprzez link lub zmianę ustawień przeglądarki). Ponadto stosujemy wyłącznie śledzenie spseudonimizowanych danych.

Pliki cookie

W niektórych miejscach na stronach Roto Frank stosuje się tzw. pliki cookie. Cookie to mały plik tekstowy, który zapisuje się ze strony internetowej na dysku twardym użytkownika. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Cookie na stronach internetowych Roto Frank nie powodują zapisu danych osobowych. Informacje zawarte w plikach cookie wykorzystujemy w celu ułatwienia korzystania ze stron Roto Frank i ich dostosowania do potrzeb użytkownika.

Na stronie stosowane są zarówno pliki cookie sesyjne, jak i trwałe. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu zamknięcia okna przeglądarki i ich automatycznego usunięcia. Trwałe pliki cookie są wykorzystywane do wielokrotnych wizyt na stronie i przechowywane w przeglądarce użytkownika przez określony czas (zwykle 1 rok lub dłużej). Te pliki cookie nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ten typ plików cookie służy do ponownego zastosowania preferencji użytkownika po powrocie na stronę.

Strony internetowe Roto Frank można oczywiście przeglądać bez plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookie były zapisywane na Państwa komputerze, mogą Państwo wyłączyć tę opcję w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat działania tej funkcji można znaleźć w instrukcjach producenta przeglądarki. Pragniemy jednak zaznaczyć, że bez plików cookie nektóre funkcje stron Roto Frank mogą być niedostępne.

Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszej strony było dla Państwa jak najbardziej przyjazne dlatego wykorzystujemy różne pliki cookies. Niektóre pliki cookies są niezbędne ze względów technicznych, aby możliwe było przeglądanie strony internetowej. Inne są wykorzystywane do jej ulepszenia. Uwzględniamy przy tym preferencje użytkowników i przetwarzamy dane w celach marketingowych, analitycznych i personalizacyjnych tylko wtedy, gdy wyrazicie Państwo na to zgodę, klikając przycisk "Zezwól na wszystkie ciasteczka". Zgodę można w każdej chwili anulować co spowoduje zaprzestanie zbierania danych w przyszłości. Więcej informacji na temat plików cookie i opcji dostosowywania można znaleźć korzystając z przycisku "Pokaż szczegóły".

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie.

Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Polityki prywatności.

Prosimy o podanie identyfikatora Pana(Pani) zgody i daty kontaktu z nami w sprawie Pana(Pani) zgody

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: ftt.roto-frank.com

Twój obecny stan: Korzystaj wyłącznie z niezbędnych plików cookie. 

Twój obecny stan: Nie zezwalam na sprzedaż moich danych osobowych. 

Twój obecny stan: Zezwól na wszystkie ciasteczka (Wymagane pliki cookie, Preferencje, Analiza i personalizacja, Marketing). 

Identyfikator Pana(Pani) zgody: qA9XvjL3a+dkkOhlFrp6uV+7OiDvfWaNQsh5fyTTHlqVhA3AovfiUA==Data zgody: ‎piątek‎, ‎17‎ ‎lipca‎ ‎2020‎ ‎07‎:‎48‎:‎03

Twój obecny stan: Zezwól na wszystkie ciasteczka. 

  |  

 

 

Deklarację dot. plików cookie zaktualizowano ostatnio ‎13‎.‎07‎.‎2020 przez Cookiebot:

Wymagane pliki cookie (5)

 

Wymagane pliki cookies umożliwiają korzystanie z witryny internetowej i dają dostęp do podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych treści witryny.

Wyboru tego nie można wyłączyć, ponieważ nasza strona internetowa nie będzie działać bez tych plików cookies. Jeśli się Państwo z tym nie zgadzają, należy ją opuścić, a następnie usunąć pliki cookies wprowadzone już w ustawieniach przeglądarki.

 

NazwaDostawcaCelData ważnościRodzajBT_ctstEtrackerThis cookie determines whether the browser accepts cookies.SessionHTTP CookieCookieConsentCookiebotStores the user's cookie consent state for the current domain1 rokHTTP Cookiefe_typo_userftt.roto-frank.comPreserves users states across page requests.SessionHTTP CookieisSdEnabledEtrackerRegisters if the website's scroll-depth detection is active - This function remembers how far the user has scrolled on the current session across the website's sub-pages.1 dzieńHTTP CookiePHPSESSIDftt.roto-frank.comPreserves user session state across page requests.SessionHTTP Cookie

Analiza i personalizacja (1)

W celu optymalizacji strony internetowej używamy narzędzi takich jak etracker do analizay indywidualnych zachowań użytkowników. Przy użyciu tych narzędzi pracujemy nad podnoszeniem jakości naszej strony. 

NazwaDostawcaCelData ważnościRodzajet_scroll_depthftt.roto-frank.comRegisters if the website's scroll-depth detection is active - This function remembers how far the user has scrolled on the current session across the website's sub-pages.SessionHTML Local Storage

Marketing (11)

 

Wykorzystujemy pliki cookies do wyświetlania reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań, zarówno na stronach internetowych Roto, jak i innych.

Rezygnacja doprowadzi tylko do tego, że reklama nie będzie spersonalizowana. Nadal jednak możliwe jest, aby reklama skierowana do ogółu społeczeństwa była wyświetlana. Niestety, nie jest technicznie możliwe wykluczenie poszczególnych użytkowników ze wszystkich działań reklamowych.

 

NazwaDostawcaCelData ważnościRodzaj_et_coid [x2]EtrackerCollects information on visitor behaviour on multiple websites - This information is used on the website in order to optimize the relevance of advertisement. The cookie also allows the website to determine how the visitor accessed the website.2 lataHTTP Cookie_et_coidEtrackerCollects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content - This is used on CRM-campaign-platform used by website owners for promoting events or products.PersistentHTML Local StorageBT_sdcEtrackerCollects data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.SessionHTTP CookiecookiesAvailableEtrackerThis cookie is set by the audience manager of a website in order to determine if any additional third-party cookies can be set in the visitor’s browser – third-party cookies are used to gather information or track visitor behavior on multiple websites. Third-party cookies are set by a third-party website or company.SessionHTTP Cookieyt-remote-cast-installedYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storageyt-remote-connected-devicesYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storageyt-remote-device-idYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storageyt-remote-fast-check-periodYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storageyt-remote-session-appYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storageyt-remote-session-nameYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage

Nieklasyfikowane (1)

Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

NazwaDostawcaCelData ważnościRodzaj(bezimienny)ftt.roto-frank.comW oczekiwaniuSessionHTTP Cookie

Zastosowanie narzędzia e-tracker

Na stronie wykorzystujemy technologię firmy etracker GmbH (www.etracker.com) do zbierania i przechowywania danych w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia spseudonimizowanych profili użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej użytkownika. Pliki cookie umożliwiają rozpoznawanie przeglądarki internetowej. Bez osobnej zgody użytkownika dane zgromadzone przy użyciu technologii etracker nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika odwiedzającego stronę internetową ani nie będą łączone z danymi osobowymi spseudonimizowanej osoby. Zgodę na zbieranie i zapisywanie danych można wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

Google reCaptcha

W celu zabezpieczenia formularza kontaktowego przed niepożądanym użyciem korzystamy z usługi reCaptcha firmy Google Inc.
Usługa ta pozwala odróżnić, czy dane wprowadza człowiek, czy też następuje nadużycie w postaci automatycznego wprowadzania danych przez maszynę (spambot). W tym celu przekazujemy Google Inc. Państwa adres IP oraz wszelkie inne dane wymagane przez Google Inc. do działania usługi reCaptcha. W przypadku tych danych obowiązują odmienne regulacje Google Inc. dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji na ich temat znajdą Państwo na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Zakładki społecznościowe

Na stronie internetowej Roto Frank znajdują się tzw. zakładki społecznościowe (Facebook, YouTube, Xing). Zakładki społecznościowe to zakładki internetowe, które umożliwiają użytkownikom wymienionych portali internetowych zapisywanie linków i materiałów informacyjnych. Są one zamieszczane na naszej stronie internetowej wyłącznie w formie linków do usług na tych portalach. Po kliknięciu na zintegrowaną grafikę użytkownik zostaje przekierowany na stronę danego dostawcy, co oznacza, że dopiero w tym momencie następuje przekazanie informacji o użytkowniku danemu dostawcy. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych podczas korzystania z tych portali internetowych znajdą Państwo w polityce prywatności każdego z tych usługodawców.

Bezpieczeństwo danych

Roto Frank AG stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Wraz z rozwojem technologii stale udoskonalamy stosowane środki bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, to w rozumieniu rozporządzenia stanowią Państwo osobę, której dane są przetwarzane i przysługują Państwu następujące prawa ze strony administratora: 

Prawo dostępu na mocy art. 15 RODO

Mogą Państwo zażądać potwierdzenia, czy Roto Frank przetwarza Państwa dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane, przysługują Państwu dalsze prawa dostępu, o których mowa w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych

W przypadku nieprawidłowości lub niekompletności danych, które od Państwa otrzymaliśmy, zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo niezwłocznie zażądać ich poprawy.

 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na warunkach określonych w art. 18 RODO mogą Państwo również zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.

Po ograniczeniu przetwarzania Państwa dane mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Poinformujemy Państwa przed zniesieniem ograniczenia.

Prawo do usunięcia danych

Jeżeli ma zastosowanie jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 ust. 1 rozporządzenia, mogą Państwo zażądać niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, chyba że zastosowanie ma wyjątek od obowiązku usunięcia danych zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia.

Prawo do informacji

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na mocy art. 19 rozporządzenia jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym wszystkich odbiorców Państwa danych osobowych, chyba że powiadomienie jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Oprócz tego mają Państwo prawo do otrzymania informacji na temat odbiorców Państwa danych. Mają Państwo prawo do otrzymania od administratora informacji o odbiorcach Państwa danych.

Prawo do przenoszenia danych

Ponadto, zgodnie z art. 20 rozporządzenia, mają Państwo prawo do otrzymania od nas danych osobowych, które Państwa dotyczą, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania tych danych bez przeszkód innemu administratorowi, pod warunkiem, że spełnione zostały wymogi art. 20 ust. 1 lit. a rozporządzenia. Mają Państwo również prawo do spowodowania, by dane osobowe zostały przesłane przez Roto Frank bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne technicznie i nie narusza praw i wolności innych osób. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Roto Frank AG.

W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie odbywać się będzie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Mają Państwo prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili przez złożenie oświadczenia w Roto Frank AG. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania danych na jej podstawie.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym znajduje się Państwa miejsce zamieszkania, miejsca pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza niniejsze rozporządzenie.

Zmiany Polityki prywatności

W miarę rozwoju internetu lub oferty Roto Frank niniejsza Polityka prywatności będzie podlegała zmianom. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie w stosownym czasie. Zachęcamy do regularnych wizyt na stronie, jeśli chcą Państwo być na bieżąco z aktualnym stanem zasad przetwarzania danych przez Roto Frank.

Inspektor ochrony danych:

c/o Roto Frank Professional Service GmbH
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy

datenschutz@roto-frank.com

Dane Administratora:

Roto Frank Professional Service GmbH
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy
Tel: +49 711 7598 2221
E-Mail:
 professional-service@roto-frank.com

Firma jest reprezentowana przez dyrektora zarządzającego:

Dr. Christian Faden

 

Wpisz co najmniej 4 znaki do wyszukiwania.